Stranger


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes


Denne videofilm kan ses som en slags løsrivelses proces ud af angst og kontrol. Jeg har ønsket at beskrive en dæmonisk og kontrolleret besættelse i et menneske. “Kunne være en nutidig beskrivelse af menneskets frygt og angst for det fremmede“.


Filmen består i 3 faser, 1 fase et interiør sceneklip af person med uhyggelig maske, personen er lukket inde og kæmper en kamp for at slippe ud.


Fase 2 er et eksteriør panorama, ind over en mark - som en befriende afledning fra den indelukkede fase 1.


Fase 3 er en beskrivelse af en slags indre forvandling i et abstrakt univers af farver og former.


Den sidste fase er den endelige frigørelse fra den dæmoniske kontrol. Et stillbillede afsluttes med et marmorbord, der står tidløs som en “naturmontre” med masken nogle runde flade trædesten og en lyseholder, et fastfrosset billede af en afsluttet proces.


Stranger er en film jeg har ønsket der skulle fremstå skærende og uhyggelig i sit udtryk, med stærke kontraster i form og farve.


Musikken er lagt ind som en dynamisk og næsten meditativ strøm af lyde og rytmer. Mit endelig ønske med denne film, har været at give beskueren en oplevelse af at blive båret frem til en forløsning af angst og kontrol.


Denne film er den sidste i serien (Observationer) og kan spores i en rød tråd til den første film i serien Odysse til dødsriget, hvor en person også er kapslet inde i en rumdragt lignende beklædning, også i denne film foregår der en slags indre sjælelig forvandling. Denne sidste film kan betragtes som den endelige afslutning på en lang rejse i et fysisk og psykisk univers.


Lars Mikkes


Vis video...
Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger

Stranger