På sporet af den tabte tid


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes


På sporet af den tabte tid
Vis video...


Denne video film har jeg lavet ud fra tanken om dette at erindre tilbage, genkalde sine minder frem - at spore sig tilbage til den tabte tid og genfinde sig selv på en ny måde.Filmen er lavet med det ”in mente”! at jeg ser nuet som det evige og alt afgørende for at kunne opfange livet og som menneske nå at have sig selv med igennem livet og på samme tid – turde miste kontrol til sig selv og livet i dette at leve kun i nuets verden – den sansende og nærværende, der rækker udover ens identitet og krop. Filmen er også en indirekte inspiration og hyldest til forfatteren Marcel Proust for sit store bog værk ” På sporet efter den tabte tid” jeg har med vilje opkaldt denne film for det samme – undtaget dog at kalde den ”af” i stedet for ”efter”.Jeg har ønsket med denne video film, at beskrive en rejse i selve nuets tidszone – dette har jeg gjort ved at gentagende gange at bruge den samme film scene og ved at sætte pludselige stilbilleder ind i for at bryde og skabe en slags uorden og ude af kontrolagtig stemning.

Filmen er også en slags rejse ud af den materialistiske og maskinelle verden og en vandring mod naturen det oprindelige, ens sande hjem!Hvor i at for mig er ”hjem” dette at turde miste kontrol og blive opslugt af nuets kraft. Filmen er et slags forsøg på at nå dertil hvor bevidsthedens dybere jeg gør sig gældende og ikke er låst fast af materialisme og den industrielle verden. Denne film kan på en måde ses i forlængelse af den første film ”Odysse til dødsriget” hvor jeg i denne prøver at beskrive en slags hjemrejse tilbage- fra ”dødsriget” eller måske noget andet! Handlingen i denne video film, er mere en ikke handlings film - men mere skal ses som en bevidsthedsstrøm af billeder og minder uden en konkret handling.Jeg har ved flere sekvenser i filmen brugt små klip af forskellige insekter, snegl, larve, fugl m.m. Disse optræder som pludselige indskydelser og skal symbolisere netop hvad tid og minder kan fremkalde i ens erindringer tilbage i tiden. Så på en måde bliver tiden kun virkelig, ved at den består af et hav af hukommelsesbilleder.Filmen er som den første film jeg lavede også nær beslægtet med ideen om at forene musik og billeder til et hele – musikken i filmen spiller en væsentlig rolle og bærer filmen oppe og omvendt billederne bærer musikken op.

Jeg har dog ved denne film lagt lydsporet ind først og indspillet musikken, for så senere at lægge de filmklip, billeder, scener der faldt bedst til musikken - så på en måde, er denne film en slags film, hvor filmen er lavet til musikkens stemninger. Men vigtig at pointere at de hver især kan separeres fra hinanden og stadig fungere hver for sig.Blot er det som ved et ægteskab, svært at forestille sig et liv uden sin mage! Sådan ser jeg en slags symbiotisk sammensmeltning og tiltrækning, der netop kan ske ved musik og film

Denne video film er nr 2 i rækken af en serie på 7 da jeg ønsker at samle filmene som særskilte kapitler og dog med en overordnet helhed til fælles.Hele denne video film serie, har jeg kaldt for ”Observationer” og dette er meget nærliggende at de for mig skal fungere som observationer og afprøvninger af forskellige input og afkast. Når hele serien er fuldendt, vil hver film kunne tage i karakter og indbyrdes fortolkes på kryds og tværs, hver film vil få hver sit specielle udtryk og kunne forklares. Skal hermed som vigtig bestanddel for disse film videoer, nævne at mit ønske ikke er at de skal blive forstået og fortolkes som værende andet end blot billeder og musik for netop dets egen skyld. Det kunstneriske og vigtige med denne og de andre film er at de skal have sit eget liv og helt op til beskueren at tage del i dem.

Lars Mikkes