Odysse til dødsriget


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes

Denne video film har jeg kaldt for Odyssé til dødsriget da jeg er meget fascineret af den Egyptiske tro på et andet liv efter døden og at mange mennesker/dyr i sin tid blev helliggjort ved at sende Dem af sted balsameret og beskyttet ind i dødsriget... Ja, ”udødeliggjort på en måde”.

Mit ønske med denne video film! er at skabe en slags overgang mellem det ubevidste og det bevidste, en slags overgang mellem Død / liv i en sammenhæng, en rejse ud ind det ukendte...

Jeg har bevist forholdt mig åben til det åndelige og ønsket det bevidstgjort i denne video film. Filmen er med skulpturen af Skibet, også et forsøg på at åndeliggøre mit forhold til (Døden og Livet?)

Filmen er et slags forsøg på at beskrive de ideer jeg havde med at lave skulpturen. Det har været et underliggende motiv at prøve at beskrive filmen i en handling af bevidst tid som var den mere bevidsthed og uendelig rum.

Jeg har et prøvet at lave et slags forsøg på at forsinke tiden eller tempoet mere end den normalt gængse forstand, der normalt bruges i klassiks films opbygning og konstruktion. Jeg ønsker at bruge tiden som handlingens usynlige spor - en videofilm uden en ende og en begyndelse, sådan skal denne video film sanses og forstås.

Musikken i filmen spiller også en afgørende rolle og skal formidle denne følelse af ingen tid er til stede så at filmen/ musikken bliver til nuets handling i form af sanser og farver. Ja, på en måde er denne film, som et langt udstrakt billede, båret frem af tid, musik og farve uden en konkret handling, men netop der ved! bære på handlingen som usynligt spor gemt ind i billeder og musik.

Denne video film er lavet i en fascination og dragning af døden, i filmen har jeg bevidst brugt en skulptur kaldet  "Skibet" som er omdrejnings punkt i filmen. Skibet symbolisere en slags transport der kan fragte noget med sig fra et sted til et andet. Dette skib jeg har lavet, kan også handle om det indre skib i mennesket, sjælen, ånden, der er materialiseret til en fysisk genstand, som et skib.

Denne video film er den første og skal indgå i en samlet serie på 7 video film med en fælles titel til dem alle, der kommer til at hedde "Observationer 1 - 7". Jeg har bevidst ønsket med denne første videofilm at beskrive i form af bevægelse, farve og musik, en slags tilstand af en løsrivelses proces. I filmen optræder en astrounaut lignende person, denne rummand skal give en fornemmelse af at kunne rejse ind i det ukendte, ”dødsriget”.

Skibet i filmen er også et slags universelt skib, der er specielt konstrueret til at kunne klare alle slags missioner til såvel (de indre rejser og til de ydere rejser)… Den kan også rejse frem og tilbage i tid og rum.

I video filmen ses på skibet, en sort klar glasplade - denne plade skal udtrykke en (erkendelse og en uforståelig tiltrækning af noget genkendeligt og dog udefinerligt ukendeligt) på samme måde som i filmen ”2001:A Space Odyssey” gør dette mærkelige sorte objekt sig mærkbar bemærket, af noget hemmeligt og tiltrækkende. Jeg har haft mange inspirations kilder fra såvel denne nævnte film af Stanley Kubrick og Andrej Tarkowski.

Denne video film bærer i sig selv, på en oplevelse af smerte, erindring og underliggende intelligens m.m. På en måde ligger der også en skjult opbygning af filmen! - i dens brug af billeder og lyd - i den henseende har jeg også indirekte haft ordet, digte i tankerne - at filmen fremstår med enkle udtryk som var det fastfrosset ord i billeder.

Jeg har villet prøve med denne video film at opfange og bearbejde nye ukendte sanseindtryk i såvel musik, film og billeder. Jeg har med denne video film ønsket at fortælle om menneskets indre skrøbelighed og som beskuer af filmen, er den lavet i et surrealistisk og mystisk udtryk for at skabe denne effekt. Bogstaveligt er mit ønske med video filmen! at den skal være som en transformer og en slags skjult katalysator for menneskets indre bevidstheds rejse ud til det uendelige rum... En odyssé mod en frelse fra smerte og frygt.

Jeg har bevist forholdt mig åben til det åndelige og ønsket at det blev bevidstgjort i denne film Filmen og så vel som Skibet et forsøg på at åndeliggøre mit forhold til Døden og livet uden ”dogmatiske begrænsninger”. Denne video film er min første afprøvning, eksperiment på at forene billeder og musik m.m. Har længe gået med dette i tankerne. Og været et stort ønske, dette at forene musik og billeder til film, til et hele - så at begge udtryk næsten uvilkårlig vil gå ind i en ny slags tredje tilstand af udtryk.

Jeg har altid været fascineret af filmens udtryk og mit projekt med "Odyssé til Solaris" er nu i sin udvikling nået dertil at jeg føler mig moden og parat til at gå mere seriøs ind i det filmiske univers. Denne video film kan ses som den første fødsel og kimet for de næste fremtidige film/video/musik projekter.

Lars Mikkes

Odysse til dødsriget
Odysse til dødsriget
Odysse til dødsriget
Odysse til dødsriget
Odysse til dødsriget
Odysse til dødsriget
Vis video...