Natur Montré 1


Video af Lars Mikkes
Instruktion / Klipning / musik: Lars Mikkes

Denne video serie I & II er indirekte arbejdet ud fra Vilhelm Hammershøj maleri af Henry Bramsen, (Violincello - spilleren) fra 1893. Ud fra maleriet, har jeg bevidst prøvet at gå i dialog med det som ikke er at se i billedet! en slags indre forestilling om det musikspilleren måske tænker eller føler, i sin frembringelse af musikken… Et åbent landskab, ser jeg for mig, en “metafysisk tilstand” nærmest som en surrealistisk mystikagtig stemning, af underlige former og farver osv. Jeg har arbejdet med flere motiver til denne video, performance serie, som en slags bog med mange kapitler, mindre historier og forgreninger ud af fra den samme historie.

Natur montre I & II indeholder mange facetter, der bevæger sig omkring mange forskellige livs aspekter; - døden, det evige, troen, sjælen, det bestandige, det forgængelige, bevægelse, rum, tid, lys, lyd, poesi, kontrol og ikke kontrol, manifestation, monument, genopstandelse, nedfrysning, optøning og naturelementernes kræfter e. c.… alt det jeg i min fantasi forestiller mig, at musikspilleren ser, “eller at han får mig til at se i mig“ har jeg prøvet at få frem i disse 2 videofilm.

Natur montre I & II skal betragtes som en forestilling, performance, der er filmet og gjort til en slags teatralsk og skæbnes fortælling om menneskets maskinelle kræfter kontra naturens organiske urkræfter. Vigtigst ved forståelse af disse to performance film, er at beskueren frit selv kan fortolke det som han, hun vil… “en egentlig forståelse af dem, er ikke det primære mål, men at blive forundret og mærke nuets evighed i et øjeblik”

Vis video...

Natur Montre
Natur Montre