KA


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes

Jeg har med denne videofilm! haft til hensigt at beskrive med et visuelt billedsprog, en slags sjæle/ døds rejse ud i det uvisse…

I videoen har jeg brugt en sammenkobling af det allerfjerneste univers og helt ned til de jordiske vækster, såsom i videoen, et nærbillede af en blomst i frost.

Videoen kredser indirekte om “Ka” den Egyptiske gudetro om menneskets 2 sjæle og dens funktion i et menneske.

Læs mere om (Ka og de to sjæle) i menu musik.

Denne video kan også ses, som et forsøg på at definere rummets dynamik og sjælens indre rummelige dynamik.

En slags forening mellem “det ydere konkrete rum” og “det indre ikke konkrete rum” har jeg prøvet at få frem i videoen.

I videoen optræder små filmklip af 2 mumier statuer, som svævende i det ydere rum, en komet lyser henover dem, i disse frekvenser opstår en slags symbiose af det yder rum og mumiernes mystik og egen indre lukket rum.

I en scene ses et tomt rum/hal og i dette rum, kommer en rumsonde langsom til syne et andet forsøg på at beskrive rummet i 2 dimensioner.

En anden scene i filmen ses et træhus, også her sker en slags rum forskydning ,da døren åbnes, befinder beskueren sig i et snehvidt landskab, uden en horisont og pejling at holde sig fast i.

Et slags visuelt billede på denne tomhed og sjælskonflikt, man som menneske kan komme ud for i sit indre, har jeg ønsket at fortælle i denne video, om ikke! så min er egen er kommet til udtryk i denne film.

Menneskets indre søgning mod en helhed og en retning i livet, ja en forståelse for at finde sig selv og forståelse af universet, dette er nogle af mine intentioner med denne video.

Jeg har bevidst forholdt mig åben og søgende, sådan skal denne video også helst ses. Denne video kan ses/fortolkes! som var den blot et lille glimt af noget større / “det guddommelige og sublime” alt det der ikke er forståeligt, alt det der stadig ligger gemt udenfor vores alm. Menneskelig forståelse ikke kan fatte...

Lars Mikkes


Vis video...
KA


KA


KA


KA


KA


KA


KA