KA


Ny video af Lars MikkesJeg har med denne videofilm! haft til hensigt at beskrive med et visuelt billedsprog, en slags sjæle / dødsrejse ud i det uvisse...
KA
I videoen har jeg brugt en sammenkobling af det allerfjerneste univers og helt ned til de jordiske vækster, såsom i videoen, et nærbillede af en blomst i frost. Videoen kredser indirekte om “Ka” den Egyptiske gudetro om menneskets 2 sjæle og dens funktion i et menneske. Læs mere...Look within...
the secret is inside you.
Hui-neng

The perfect man uses his mind as a mirror.
It graps nothing, it refuses nothing.
It receives but does not keep.
Chuang Tzu

When we observe things calmly
we notice that all things
have their fulfillment.
Bashö

Come forth into the light of things,
Let nature be your teacher.
Wiliam Wordsworth

Sight is a faculty,
seeing, an art.
George Perkins March

Zen is the living, Zen is life,
and the living is Zen.
D. T. Suzuki

O B S E R V A T I O NIntroduktion

Odysse til dødsriget

På sporet af den tabte tid

Kontakt

Eufori

Coming home

Globus

Stranger


I Ø V R I G TOdyssé 3000

KA

Harvest time

Natur Montre I

Natur Montre II

Berlin Eins(t)

Ofret

Tasaki
Observationer


Introduktion


Observationer

Odysse til dødsriget


På sporet af den tabte tid


Kontakt


Eufori


Coming home


Globus


StrangerHele denne videoserie har jeg kaldt for ”Observationer” - den skal fungere som var de små observationer og afprøvninger af forskellige sindsstemninger og fysiske berøringer på sjæl og krop.

Det er mit ønske at hver enkelt film skal tage sig forskellige ud i deres karakter og indbyrdes, skal de kunne fortolkes på kryds og tværs, som værende enkelt stående historier.

Hver film i serien, kan dog forklares ind i en ny og større historie, der bliver til en samlet helhed. Jeg har haft Marcel Proust ”På sporet efter den tabte tid” i tankerne med denne videoserie, som var den en bog roman.

En vigtig bestanddel for disse små videofilm, er at de udelukkende skal forstås og fortolkes som værende ikke andet end billeder og musik, ”netop kun for dets egen skyld” som en evig strøm af visuelle oplevelser, uden en begrænsning og kontrol.

Det vigtigste med denne videoserie! er at beskueren tager del i den, som filmens sande observator, med sit eget liv sat i bero...

Lars Mikkes
På sporet af den tabte tid


Video af Lars Mikkes


På sporet af den tabte tid
Vis video...

Denne video film har jeg lavet ud fra tanken om dette at erindre tilbage, genkalde sine minder frem - at spore sig tilbage til den tabte tid og genfinde sig selv på en ny måde. Filmen er lavet med det ”in mente”! at jeg ser nuet som det evige og alt afgørende for at kunne opfange livet og som menneske nå at have sig selv med igennem livet og på samme tid – turde miste kontrol til sig selv og livet i dette at leve kun i nuets verden – den sansende og nærværende, der rækker udover ens identitet og krop. Filmen er også en indirekte inspiration og hyldest til forfatteren Marcel Proust for sit store bog værk ” På sporet efter den tabte tid”. Jeg har med vilje opkaldt denne film for det samme – undtaget dog at kalde den ”af” i stedet for ”efter”. Læs mere...

Odysse til dødsriget


Video af Lars Mikkes


Odysse til dødsriget
Vis video...

Denne video film har jeg kaldt for Odyssé til dødsriget da jeg er meget fascineret af den Egyptiske tro på et andet liv efter døden og at mange mennesker/dyr i sin tid blev helliggjort ved at sende Dem af sted balsameret og beskyttet ind i dødsriget... Ja, ”udødeliggjort på en måde”. Mit ønske med denne video film! er at skabe en slags overgang mellem det ubevidste og det bevidste, en slags overgang mellem Død / liv i en sammenhæng, en rejse ud ind det ukendte... Jeg har bevist forholdt mig åben til det åndelige og ønsket det bevidstgjort i denne video film. Filmen er med skulpturen af Skibet, også et forsøg på at åndeliggøre mit forhold til (Døden og Livet?). Læs mere...Coming home


Video af Lars Mikkes


Coming home
Vis video...

Denne videofilm handler om at finde hjem. At komme hjem! er at finde sig selv, uden en bevidst retning og kontrolleret styring. “Sjælen finder ens sande hjem og tager kroppen med som manifestation“. Læs mere...Kontakt


Video af Lars Mikkes


Kontakt
Vis video...

Kontakt, er en film hvor jeg har bestræbt mig på at udtrykke mig så enkelt i billedernes udtryk. Kort fortalt, ønsker jeg med denne film, at fortælle om denne planet Jorden i kontra til menneskets civilisations maskinelle verden, hvor metaforen for dette udtryk, er brugt ved at vise en flere sporet motorvej, en kontinuerlig strøm af biler er på vej i den ene og anden retning. Mennesker i biler med hver sin skæbne og drømme. Et øje i videoen åbner og lukker sig i, mens at jorden drejer rundt, skyer driver henover jorden, alt er i konstant bevægelse. Læs mere...

Eufori


Video af Lars Mikkes


Eufori
Vis video...

Eufori er en videofilm hvor jeg har ønsket at sætte naturen i centrum. En lang filmscene bevæger sig langsomt undersøgende igennem en rododendron park. Denne vandring er selve essensen af Eufori, en intens opslugen af rododendrons eksplosion af farver, hensætter beskueren til overgivelse og Eufori. Læs mere...Globus


Video af Lars Mikkes


Globus
Vis video...

Jeg har med denne videofilm, arbejdet indirekte med det bevægelige, dynamiske element, kontra et strejf af et mere symbolsk billedsprog, F k s. ild, et hus, en globus, skygger, biler, en campingvogn osv. Videoen handler, som nu engang alle mine film skal gøre, ikke om noget decideret konkret, men handler som regel om mere eller mindre uvilkårlige oplevelser og sansninger igennem alle mine film, hvor det er mit ønske at billeder og lyd, skaber en slags samhørighed i sit billedudtryk og derigennem med valg af billeder og lyd,kommer der en faktuel handling ind i alle filmene. En rød tråd, eller handling i mine film, er netop at jeg bruger bevidst en ikke planlagt handling skal foregå i filmene, det er netop i ønsket om at få en så klar og enkelt udtryk i mine film, som var de en “underliggende praktisering af Haiku“. Jeg ønsker at udtrykke mig i film, netop for filmens egen skyld, ligesom jeg i maleriet maler netop for maleriets egen skyld, med et åbent sind og nysgerrighed. Læs mere...Stranger


Video af Lars Mikkes


Stranger
Vis video...

Stranger er en film jeg har ønsket der skulle fremstå skærende og uhyggelig i sit udtryk, med stærke kontraster i form og farve. Musikken er lagt ind som en dynamisk og næsten meditativ strøm af lyde og rytmer. Mit endelig ønske med denne film, har været at give beskueren en oplevelse af at blive båret frem til en forløsning af angst og kontrol. Denne film er den sidste i serien (Observationer) og kan spores i en rød tråd til den første film i serien Odysse til dødsriget, hvor en person også er kapslet inde i en rumdragt lignende beklædning, også i denne film foregår der en slags indre sjælelig forvandling. Denne sidste film kan betragtes som den endelige afslutning på en lang rejse i et fysisk og psykisk univers. Læs mere...


Andre videoer


IntroduktionI denne serie vil jeg indsætte blandede videoer, i en ikke planlagt orden eller rækkefølge. En blandet samling af forskellige videofilm der ikke nødvendigvis vil have et tilhørsforhold i indhold og form.

KA
Harvest time
Natur Montre I
Natur Montre II
Berlin Eins(t)
Ofret
Tasaki
KA


Video af Lars Mikkes


KA
Jeg har med denne videofilm! haft til hensigt at beskrive med et visuelt billedsprog, en slags sjæle/dødsrejse ud i det uvisse… I videoen har jeg brugt en sammenkobling af det allerfjerneste univers og helt ned til de jordiske vækster, såsom i videoen, et nærbillede af en blomst i frost. Videoen kredser indirekte om “Ka” den Egyptiske gudetro om menneskets 2 sjæle og dens funktion i et menneske. Læs mere...Ofret


Video af Lars Mikkes


Ofret
I filmen kommer en mystisk beklædt figur gående med en beholder hen langs et maleri, hvorpå billedet er malet et aflangt mystisk svævende objekt, kunne være et slags rumfartøj fra en fremmed civilisation, eller et løsrevet flydende fragment fra Solaris havet. Dette fragment er indirekte symboliseret som selve ofret i synliggjort stand. Læs mere...

Tasaki


Musikvideo af Lars Mikkes


Tasaki
Denne nye musikvideo har jeg givet navnet ”Tasaki”. Navnet eksister ikke i virkeligheden og har ikke nogen relationer til noget genkendeligt. Hvorfor jeg har navngivet musik og videofilmen for Tasaki ? er at jeg ikke ønsker at musikvideoen og musik serien, skal kunne fortolkes og sættes i noget system. Jeg vil at denne musikfilm skal være udefinerlig og overskridende i sit udtryk og derfor ikke kunne sættes i relation til noget genkendeligt. Musikvideoen er lavet som en slags rejse, en ekspedition ud / ind i tid og rum...
Læs mere...Berlin eins(t)


Video af Lars Mikkes og Henrik Schmidt


Berlin Eins(t)

Dette er første af en serie Haiku Film om Berlin. Ideen med Haiku Film er at fusionere film og digt, i små intense entiteter som de japanske digte der lagde navn til genren. Titlen kan oversættes til "Berlin en(gang)".
Foran og bag kamera: Lars Mikkes.
Musik: Henrik Schmidt.
Klip og grafik: Henrik Schmidt.
Vis video...Odyssé 3000


Video af Lars Mikkes


Odyssé 3000
Denne “musik /video handler om en fremtidsvision for år 3000. Jeg har ønsket at skabe denne video med dette in mente. Odysse 3000 er inspireret af Stanley Kubrick film “2001”. Videoen kan ses, som var hvert filmklip mindre fragtmenter, taget ud af en større helheds form - en slags fragmentariske formeringer i en evig udvidelse, som tidløse rum, der i en konstant bevægelse, rejser ind i universet, ind i et aldrig ophørt rum ind i “Den tidløse væren“ = nuets kraft. Læs mere...

Harvest time


Video af Lars Mikkes


Coming home
Høsttid har jeg kaldt denne video. Høsttid er den tid hvor landmanden endelig kan høste sine korn, frugt. Jeg forbinder høsttid men den årstid hvor at noget nyt kan erstattes af noget gammelt. “Høsten af en tid der har været og er fyldt op med oplevelser“. “Tiden der bliver høstet” er mit udgangspunkt for filmen, at indramme tiden til en manifestation, som jeg beskriver igennem en selviscenesat performance, hvor jeg foretager forskellige handlinger omkring en kummefryser. Denne kummefryser kan symbolsk betragtet, ses som en kiste, kapel eller en slags fastfrosset monument over en “tidløs tid”. Læs mere...Natur Montre I


Video af Lars Mikkes


Natur Montre I

Denne video serie I & II er indirekte arbejdet ud fra Vilhelm Hammershøj maleri af Henry Bramsen, (Violincello - spilleren) fra 1893. Ud fra maleriet, har jeg bevidst prøvet at gå i dialog med det som ikke er at se i billedet! en slags indre forestilling om det musikspilleren måske tænker eller føler, i sin frembringelse af musikken… Et åbent landskab, ser jeg for mig, en “metafysisk tilstand” nærmest som en surrealistisk mystikagtig stemning, af underlige former og farver osv. Jeg har arbejdet med flere motiver til denne video, performance serie, som en slags bog med mange kapitler, mindre historier og forgreninger ud af fra den samme historie. Læs mere...Natur Montre II


Video af Lars Mikkes


Natur Montre 2

Natur montre I & II skal betragtes som en forestilling, performance, der er filmet og gjort til en slags teatralsk og skæbnes fortælling om menneskets maskinelle kræfter kontra naturens organiske urkræfter. Vigtigst ved forståelse af disse to performance film, er at beskueren frit selv kan fortolke det som han, hun vil… “en egentlig forståelse af dem, er ikke det primære mål, men at blive forundret og mærke nuets evighed i et øjeblik”. Læs mere...