Harvest


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes


Harvest
Vis video...

Høsttid har jeg kaldt denne video. Høsttid er den tid hvor landmanden endelig kan høste sine korn, frugt. Jeg forbinder høsttid men den årstid hvor at noget nyt kan erstattes af noget gammelt.

“Høsten af en tid der har været og er fyldt op med oplevelser“. “Tiden der bliver høstet” er mit udgangspunkt for filmen, at indramme tiden til en manifestation, som jeg beskriver igennem en selviscenesat performance, hvor jeg foretager forskellige handlinger omkring en kummefryser. Denne kummefryser kan symbolsk betragtet, ses som en kiste, kapel eller en slags fastfrosset monument over en “tidløs tid”.

I videoen dukker der nogle indsatte citater frem af Jobs bog. Disse citater skal ikke fortolkes som andet end tilfældige tanker der dukker op, dog har de en mere eller mindre sammenhæng med hele filmen.

Jeg har ønsket at beskrive en kaotisk tilstand og dog er båret oppe af en klarhed og umiddelbarhed af ønsket harmoni.

En beholder bliver båret op af fryseren og ført bort, for så igen at blive lagt tilbage. Skal forstås som en slags rituel handling - “en handling blot for gentagelsens egen skyld“.

Videoen Harvest time, har en rød tråd til de andre to videoer Natur montré I og II der også handler om dette at høste tid.

Høst tiden og lev til evighed…


Harvest Harvest Harvest Harvest Harvest Harvest