Globus


Video af Lars Mikkes
Instruktion: Lars Mikkes
Klipning / musik: Lars Mikkes


Globus
Vis video...Jeg har med denne videofilm, arbejdet indirekte med det bevægelige, dynamiske element, kontra et strejf af et mere symbolsk billedsprog, F k s. ild, et hus, en globus, skygger, biler, en campingvogn osv. Videoen handler, som nu engang alle mine film skal gøre, ikke om noget decideret konkret, men handler som regel om mere eller mindre uvilkårlige oplevelser og sansninger igennem alle mine film, hvor det er mit ønske at billeder og lyd, skaber en slags samhørighed i sit billedudtryk og derigennem med valg af billeder og lyd,kommer der en faktuel handling ind i alle filmene.


Globus

En rød tråd, eller handling i mine film, er netop at jeg bruger bevidst en ikke planlagt handling skal foregå i filmene, det er netop i ønsket om at få en så klar og enkelt udtryk i mine film, som var de en “underliggende praktisering af Haiku“. Jeg ønsker at udtrykke mig i film, netop for filmens egen skyld, ligesom jeg i maleriet maler netop for maleriets egen skyld, med et åbent sind og nysgerrighed.


Globus

Globus er en film hvor jeg har været meget optaget af bevægelsens element. Bevægelsen kommer til udtryk allerede i de første scener i filmen, en uafbrudt forløb af biler på vej mod et bestemmelsessted. En Globus ligger urørlig som en metafor i et ikke antændt bål, bevægelsen og klipning af billeder, sker i kontrast til biler på en motorvej, et suggestivt billedsprog opstår i disse klip. Billedet skifter og et hus står fastfrosset, mens lyden af motorvejen høres i baggrunden.


Globus

Bevægelsen i filmen kan nu høres og skaber en underliggende dybde af rum og tid, en slags rummelighed af tid i bevægelse på et andet plan… En forening af bevægelse på det yder plan og det indre plan, bliver cementeret i slutningen af filmen, hvor en figur ses som skyggebillede inde i huset. En sjælelig rejse er visuelt ønsket frem skabt med denne film, hvor jeg bevidst har brugt “bevægelsen som ledsager på denne rejse”.
Bevægelse, er den faktiske handling med denne film.


Globus

Globusen i slutningen i filmen, ligge statisk i en afventning på at blive ofret i bålet. En renselsesproces kan begynde, rejsen er tilendebragt eller først nu!
“kan en ny begynde…”

Lars Mikkes