Psyken

Psyken, er betegnelse for sjælen og sindets dybere bevidstheds lag. Denne skulptur/installation har jeg indirekte arbejdet, ud fra min egen fortolkning, til hvad Psyken er for mig. Psyken har jeg brugt som en slags metafor, i denne skulptur, til at beskriver mit eget personlige forhold til hvad sjæl, sindet er for mig.

"Som beskuer til denne skulptur, håber jeg at betragteren som første prioritet, helt og holdent, lader øjet kigge og sanse det de ser, uden et forsøg på at prøve at forstå det som de ser!". Dette er nok den bedste vej ind til en slags forståelse af denne skulptur.

Hermed er Psyken også lagt frit ud til betragterens egen fortolkning af værket, uden en fastlagt dogmatisk eller skematisk forklarings skabelon.

Som helhed kan Psyken ses, som var den en tilstand af noget der har været sket, et hændelses forløb, hvor betragteren ser alt det efterladte, som et "et fastfrosset øjebliksbillede" af et tilbageklip fra en tid der er sket…

Jeg betragter Psyken, sjælen, som en meget skrøbelig og meget sårbar substans, der til en hver tid kan splintres itu. På skulpturen har jeg bevidst prøvet at beskrive denne sårbarhed.

Dette er bl.a. gjort med gazebind, som er blevet omsluttet omkring bordet og diverse genstande, samt omkring vingen.

Jeg har arbejdet bevidst med de grafiske kontraster og valgt den blå og gule farve, som de to eneste centrale farver i værket. Gul har en rensende og skærpende energi, mens den blå farve, giver en spirituel dyb påvirkning.

Psyken

Psyken, ser jeg som en levende organisk form, altid evigt i forvandling og på rejse mod en helhed.

Den kan på samme tid være en kompakt, formfuldendt kraft og i næste øjeblik, være på grænsen til fortabelse og resignation.

Psyken er som et skib, bærende på en indre hemmelig mission i sig og "kun Psyken kender" dens vej...


Lars Mikkes


Psyken. 70 x 146 x 250 cm. Glas, en vægt, metal, plastik, fjer, gazebind, lærred, gips, sten, træ, spejl, stearinlys, skumgummi, snor, kniv, gaffel. 2005