Noumenon

Noumenon betyder at erkende, tænke. Platon skelner mellem en erkendelse i fænomernes verden, der erfares igennem sansernes og Noumenon der kun kan erfares af fornuften, den direkte anskuelse af tingens væsen.

Fænomenerne er ifølge Platon kun en afglans af virkeligheden mens Noumenon er den egentlige virkelighed. If. Kant er mennesket pga. sin endelighed* kun i stand til at anskue fænomenerne, der optræder som genstande* for hvor sanse-erfaring. Derfor kender vi heller ikke tingen. Som den er i *sig selv, men kun som tilsynekomst.

Et uendeligt væsen vil derimod være i stand til at have en fornuftmæssig (intellektuel) anskuelse af den egentlige, fornuftige virkelighed = Noumenon = tingen i sig selv (ty. das Ding an sich), herunder er Gud, frihed og udødelighed. Mennesket kan ikke erkende dette n., men kan som praktisk handlende i ansvar over for moralen komme i kontakt dermed.


Noumenon

Noumenon

NoumenonNoumenon. "Thing in itself". 78 x 74 x 218 cm. Blandet materiale. 2003.