Skulptur
For mig er det at arbejde med skulptur, en slags indtrængen ind i det fysiske univers/rummets fysiske substans.

Jeg arbejder med skulptur, med et overordnet hele, ønsket om at få fysisk kontakt til verden, igennem forskellige materialer, enten er det med ler, gips, cement, stof, træ, metal, jern, plastik, "ja der er ingen grænser for hvad jeg bruger til at udtrykke mig i fysisk form".

Det grundlæggende jeg ønsker med mit arbejde med skulptur? er at prøve at forene det åndelige, (ikke fysiske synlige virkelighed, til at blive synliggjort i selve den skulpturelle synligheds virkelighed).

I mange af mine skulpturer, arbejder jeg med det formål, at udtrykke en slags “genkendelighed af noget ikke jordisk synligt”

Ideen om en anden verden/virkelighed, eller fra en måske mulig levende civilisation i et andet solsystem?

S K U L P T U RDiscovery

Female form

Intruder

Keeper

Løsrivelse

Noumenon

Natur Montre

Oxygent landskab

Psyken

Skibet "Vergil"

Sculpture variations

Together

Transformations

Wounded husband and wife

Zonen

4 observations
Oxygent landskab

Oxygent landskab

Se mere...


Skibet "Vergil"
Dette objekt/skulptur har jeg kaldt for skibet "Vergil"

Skibet symboliserer en transport der kan fragte noget med sig fra et sted til et andet.

Dette skib jeg har lavet, kan også handle om det indre skib i mennesket, sjælen, ånden, der er materialiseret til en fysisk genstand, som et skib. Denne nye skulptur indgår i Sikaki serien, da den også kan anskues som et fremmed objekt, der er landet fra en anden planet og dog genkendelig i en jordisk forstand.

Jeg har bevidst ønsket med denne skulptur at beskrive, i form og farve, en slags tilstand af en løsrivelses proces. Skulpturen har jeg bevidst gjort ekstra lang, mere end hvad et normalt skib er.

Skibet har jeg gjort præcist og stramt for at den bedst kan udtrykke ønsket om et skib der ville kunne bryde igennem alt, som var den en slags skarp ragekniv der kan skille vandene fra sig. Skibet er ladet med diverse genstande til rejsen, som inspiration fra Egyptens mumier og fortællinger. Jeg har indirekte også skabt skibet ud fra ideen om at den var en mumie, der skal kunne rejse ind i det ukendte, "dødsriget".

Konkret har jeg viklet gazebind og andet stof rundt om skibet for at give en slags påmindelse om beskyttelse og holdbarhed, på samme måde som mumierne blev bearbejdet.

Jeg ser dette skib, mumie i stand til at kunne rejse igennem alt, ja selv til "dødsriget" - et universelt skib, der er specielt konstrueret til at kunne klare alle slags missioner, i såvel til de indre rejser og til de ydre rejser! Dette skib skal kunne rejse frem i luften, vandet, tiden, sjælen, bevidstheden, stort set alt...

På skibet har jeg monteret en sort klar glasplade - denne sorte glasplade skal udtrykke en (erkendelse og en uforståelig tiltrækning af noget genkendeligt og dog udefinerligt ukendeligt) på samme måde som i filmen "2001: A Space Odyssey" hvor en Monolit, gør sig mærkbart bemærket, af at være noget hemmeligt og tiltrækkende.

Vergil

Skibet "Vergil". 543 x 103 x 60 cm. 2004-07. Pap, ståltråd, gazebind, lærred, snor, stearinlys, træ, gummi, gips, jern, ure, kniv, sten, sort glasplade, oxygen beholder, maling, knogle, udtørret tudse, Keramik vase, plastik, lysføler, udtørret frugt, fryse box, savklinge, æg, mønter, insekt, konkylie, m.m.

Jeg ser også dette skib som var det et menneske jeg ville beskrive! - ja at vi som menneske også er et slags skib, i en forstand. På gulvet ligger en blå Oxygen ilt beholder indkapslet og lukket i sin form - et udtryk og kontrast til Skibet - en slags puppe form, tillukket og uden for tid og sted. "En slags metafor på det skibet er på vej til, eller som dets ønske at blive komplet uden bindinger af tid og kontrol".

Skibet er universel og usårlig. Skibet kan også fortolkes som var det et rumskib, der kan fuldføre krævende opgaver, en slags udsending fra en ukendt civilisation til en anden. Den kan også rejse frem og tilbage i tid og rum.

Vi fødes og tager noget med os fra livet og videre med ind i døden, evigt er vi, sjælen på rejse fra det ene til noget andet.

Skibet bærer i sig selv, på en oplevelse, smerte, erindring, intelligens m.m. og med denne oplevelse, fortid i sig, kan skibet opfange og bearbejde nye ukendte sanse-indtryk og opbygge nye anskuelser, sådan som vi mennesker også er i stand til det.

Skibet kan ses som var den et menneske med krop og sjæl. Skibet kan ligeså forvandle sig og tilpasse sig enhver situation, som en slags kamæleon. Jeg har med denne skulptur ønsket at fortælle om menneskets indre skrøbelighed og som betragter af skibet, er den gjort ekstra surrealistisk lang, hvor den i sin form, vrider sig fra side til side - som en slange der smyger sig af sted og dog skrøbelig på samme tid.

Jeg har opsat skibet på et langt træ platform, for derved at få indtrykket af at skibet bevæger sig henover en tynd bro, en slags livs line, hvor skibet balancerer i en tynd tråd for ikke at vælte omkuld. Sådan som vi mennesker også gør det i gennem livet.

Helt bogstaveligt kan skibet ses som en transformer og katalysator for menneskets bevidstheds rejse ud i det uendelige rum. Menneskets dybereliggende rejse, "mod lyset og en mulig frelse".

Lars Mikkes, 2007


Discovery

Discovery


Discovery 1 - 8. 100 cm x 130 cm x 10 m. Blandet materiale på krydsfiner. 2002-06.

Se mere...


4 observations

Observation 1 Observation 2


Observation 3 Observation 4


4 observations. Blandet materiale. 35 x 40 x 60 cm. 2005

Se mere...


Female form

Female form Female form Female form


Female form. 35 x 40 x 53 cm. Ler, cement, maling, jern. 2006

Se mere...


The wounded husband and wife

The wounded husband and wife

71 x 30 x 3 m. potteskår, træ, gibs, svanefjer, metal, jern, sko, stearin, høretelefon, plastik, stråhat, maling, cd’er, planter, dametaske, gummi. medicinpiller. 2005 - 06

Læs mere...


2 Transformations

2 Transformations

2 Transformations. 35 x 45 x 116 cm. Blandet materiale. 2005

Læs mere...


Together

Together

Together. 36 x 59 x 104 cm. Blandet materiale. 2005

Læs mere...


Keeper

Keeper

Keeper. 35 x 52 x 120 cm. Blandet materiale. 2005

Læs mere...


Noumenon

Noumenon betyder at erkende, tænke. Platon skelner mellem en erkendelse i fænomernes verden, der erfares igennem sansernes og Noumenon der kun kan erfares af fornuften, den direkte anskuelse af tingens væsen.

Fænomenerne er ifølge Platon kun en afglans af virkeligheden mens Noumenon er den egentlige virkelighed. If. Kant er mennesket pga. sin endelighed* kun i stand til at anskue fænomenerne, der optræder som genstande* for hvor sanse-erfaring. Læs mere...Noumenon

Noumenon. "Thing in itself". 78 x 74 x 218 cm. Blandet materiale. 2003.


Intruder


Intruder. 70 x 45 x 141 cm. Blandet materiale. 2005
Læs mere...
Zonen


Zonen. 71 x 80 x 120 cm. Blandet materiale. 2005
Læs mere...
Natur Montre
Dette værk er bestående af objekterne; en kummefryser, en stol, en jernbeholder, wire, hat, sten, marmor, lagen, planter, insekter, stander, tv apparat, dvd spiller, højtaler og en videofilm (Natur montre II). Værket er indirekte arbejdet ud fra Vilhelm Hammershøj maleri af Henry Bramsen, (Violincello - spilleren) fra 1893. Ud fra maleriet, har jeg bevidst prøvet at gå i dialog med det som ikke er at se i billedet! en slags indre forestilling om det musikspilleren måske tænker eller føler, i sin frembringelse af musikken…

Et åbent landskab, ser jeg for mig, en "metafysisk tilstand" nærmest som en surrealistisk mystikagtig stemning, af underlige former og farver osv. Jeg har arbejdet med flere motiver til dette værk, som en slags bog med mange kapitler, mindre historier og forgreninger ud af fra den samme historie.

Natur montre indeholder mange facetter, der bevæger sig omkring mange forskellige livs aspekter; - døden, det evige, troen, sjælen, det bestandige, det forgængelige, bevægelse, rum, tid, lys, lyd, poesi, kontrol og ikke kontrol, manifestation, monument, genopstandelse, nedfrysning, optøning og naturelementernes kræfter e. c.… alt det jeg i min fantasi forestiller mig, at musikspilleren ser, "eller at han får mig til at se i mig" har jeg prøvet at få frem i dette værk… Læs mere...
Løsrivelse
Denne skulptur har jeg kaldt for Løsrivelse,
da jeg har ønsket at beskrive en Forvandlings proces.

Jeg har været inspireret af sommerfugl puppen og den indkapslede form.
Løsrivelsen handler også om en længsel og dragning mod det “ukendte“.

Skulpturen kan ses som en formidling af indestængte følelser og længsel mod den sande natur…

Jeg har symbolsk sat figuren på en stram jern konstruktion af et bord der står på 2 skabsdøre.
Dette for at indikere den fastlåste tilstand i den maskinelle, materialistiske verden.
Skulpturen er parat til at slippe fri, ligesom støvlerne er på vej ud af trædesten.

Løsrivelsen kan ses som en historie fortælling -
med visuelle genkendelige objekter til at beskrive den tilstand.
Læs mere...
Psyken
Psyken, er betegnelse for sjælen og sindets dybere bevidstheds lag.
Denne skulptur/installation har jeg indirekte arbejdet, ud fra min egen fortolkning, til hvad Psyken er for mig.
Psyken har jeg brugt som en slags metafor, i denne skulptur, til at beskrive mit eget personlige forhold til hvad sjæl, sindet er for mig.

"Som beskuer til denne skulptur, håber jeg at betragteren som første prioritet, helt og holdent,
lader øjet kigge og sanse det de ser, uden et forsøg på at prøve at forstå det som de ser!".
Dette er nok den bedste vej ind til en slags forståelse af denne skulptur.

Hermed er Psyken også lagt frit ud til betragterens egen fortolkning af værket,
uden en fastlagt dogmatisk eller skematisk forklarings skabelon.

Som helhed kan Psyken ses, som var den en tilstand af noget der har været sket, et hændelses forløb,
hvor betragteren ser alt det efterladte, som et "et fastfrosset øjebliksbillede" af et tilbageklip fra en tid der er sket. Læs mere...Skibet
Dette nye objekt/skulptur har jeg kaldt for skibet. Skibet symboliserer en transport der kan fragte noget med sig fra et sted til et andet. Dette skib jeg har lavet, kan også handle om det indre skib i mennesket, sjælen, ånden, der er materialiseret til en fysisk genstand, som et skib. Denne nye skulptur indgår i Sikaki serien, da den også kan anskues som et fremmed objekt, der er landet fra en anden planet og dog genkendelig i en jordisk forstand.

Skibet. 543 cm x 110 x 48 cm. 2004
Træ, gips, lærred, metal, stearinlys, ure, kniv, sort glas m.m.

Jeg har bevidst ønsket med denne skulptur at beskrive, i form og farve, en slags tilstand af en løsrivelses proces. Skulpturen har jeg bevidst gjort ekstra lang, mere end hvad et normalt skib er. Skibet har jeg gjort præcist og stramt for at den bedst kan udtrykke ønsket om et skib der ville kunne bryde igennem alt, som var den en slags skarp ragekniv der kan skille vandene fra sig. Skibet er ladet med diverse genstande til rejsen, som inspiration fra Egyptens mumier og fortællinger. Jeg har indirekte også skabt skibet ud fra ideen om at den var en mumie, der skal kunne rejse ind i det ukendte, ”dødsriget”. Læs mere