Musik
I 1990 begyndte jeg for første gang at arbejde seriøst med det musikalske udtryk.
Købte mit første elektroniske klaver og en synthesizer / sampler (Prophet 2000).

Jeg boede i en lille et værelses lejlighed i København
så pladsen begyndte at blive trang til mine musikalske udfoldelser
og naboerne var heller ikke helt glade for mine “musikalske udflugter”.

Jeg begyndte at eksperimentere med mange forskellige slags lyd collager,
samlede lyde ved optagelser fra nær og fjern der så blev samplede til ukendelige lyde. Læs mere...

M U S I KAmfose

Uniko

Utopia

Ocean

Odyssé 3000

Sisyphus

Tasaki

KA


Amfose
Amfose - 0. Varighed  3:29
Amfose - 1. Varighed  4:40
Amfose - 2. Varighed  9:01
Amfose - 3. Varighed  6:30
Amfose - 4. Varighed  4:15
Amfose - 5. Varighed  2:53
Amfose - 6. Varighed  5:14
Amfose - 7. Varighed  8:38
Amfose - 8. Varighed  4:56
Amfose - 9. Varighed  3:37
Amfose - 10. Varighed  6:37
Amfose - 11. Varighed  4:15


Uniko
Dette musik album, har jeg navngivet med et så ukendt navn, som "Uniko". Navnet har en direkte forbindelse til ordets oprindelige ophav - Unika og er også ønsket at skulle have samme betydning som Unika, - Desuden er betydningen i ordet Uniko også bevidst ønsket, kædet sammen, til en hyldest til koen og universet i en og samme figur. Derved har jeg sammensat ordet som Uni = universet, Ko = ko. Så Uniko er sammensat af 3 betydninger Unik, Univers og Ko. Jeg ser koen som en metafor for menneskets mulige kontakt til universet. Koen er på denne jord, de er ydmyge og moderlige i deres form og væsen.

Min hensigt med Uniko albummet er at den skal have en universel lyd i sig og bæres oppe af spændende "unike" lyde desuden have en intensitet af forskellige rytmer og "ny opdaget rummeligheder i sig".

Uniko

Uniko - 1. Varighed  9:27
Uniko - 2. Varighed  8:47
Uniko - 3. Varighed 10:02
Uniko - 4. Varighed  7:07
Uniko - 5. Varighed  8:49
Uniko - 6. Varighed  9:51
Uniko - 7. Varighed  9:00
Uniko - 8. Varighed  8:48
Uniko - 9. Varighed  6:33
Uniko - 10. Varighed  6:26
Uniko - 11. Varighed  7:48
Uniko - 12. Varighed  7:37

Jeg har ønsket at skabe en musik der nærmest kan mærkes fysisk og synligt. Mange af musik stykkerne er bevidst skabt med det formål at frembringe en slags "shamanistisk symbiose" frem i lytteren. For mig er dette at arbejde med elektronisk musik forbundet med en formidling af indre syner, billeder, så der naturligt kommer en slags indre shamanisme frem i musikken. Dette er meget kendetegnet for dette musik album.

Uniko kan også betragtes som en lang rejse igennem forskellige steder, dunkle rum, uhyggelige steder, befriende steder, rolige steder, kaotiske steder - byzoner, natur zoner e.x. Musikken er desuden ønsket om at opdage nye sammensætninger af lyde og rytmer. Har ønsket at skabe kontraster mellem harmoniske stemninger og mere hårde dynamiske stemninger. Har i mange af musik numrene brugt tromme lyde og mere mekaniske lyde, for derved at skabe en slags kontrast og dynamik i sin musikalske struktur. Uniko er mit bidrag til at skabe en tråd til universet og den indre ko vi alle bærer i os som menneske.

Lars Mikkes


Utopia
Dette musik album har jeg kaldt for Utopia, "Utopia" er for mig et udtryk for en unik bevægelses- frihed, uden demaskering og dogmatisk elitær lukkethed. Jeg har med dette album, forholdt mig åbent i de musikalske udtryksformer for bedst at kunne omkranse og formidle det utopiske til en virkeligheds nær kontakt.

For mig er det utopiske en indre forestilling om en fantasi verden - en tro på andre verdener andre livs eksistenser...

Utopia bevæger sig på grænsen til Science Fiction og andre fantastika former. Jeg har bevidst forholdt mig åben og ladet det umulige få råderum i dette album, derfor at nogle af numrene uvilkårlig vil være på grænsen til at måtte briste over og blive "patetisk, illusionsk", i sit musikalske udtryk.

Drøm og virkelighed har jeg ønsket forenet i dette musik album. "For det er i drømmen, at livsgnisten/ sjælen bliver styrket, sået, det er i drømmens verden at fantasien, at det inderste i barnet overlever og en verden af mirakler af utopiske dimensioner vil kunne opstå.

Utopia ; utopi

Græsk: Et ingensteds. Et romantisk, filosofisk, litterært, politisk eller religiøst idealsamfund, hvor alle i fællesskab har det godt, fordi samfundet er fornuftigt, demokratisk og socialistisk indrettet i selvstyrende (anarkistiske) produktions­fællesskaber uden privat ejendomsret. Et sted, hvor der er indført ligestilling, hvor alle andre end retfærdige krige er afskaffet gennem afvæbning og afrustning.

Begrebet er udviklet af Thomas More i romanen Utopia fra 1516. Siden oldtiden er utopier beskrevet som moraliserende fantastiske rejse­beskrivelser, eksempelvis Platon (Republikken), Campanella: (Solstaten), Étienne Cabet (Rejse i Ikarien / Voyage en Icarie (1838)), George Orwell (1984), Margaret Atwood (The Handmaid's Tale), Ludvig Holberg (Niels Klims underjordiske rejse), Aldous Huxley (Fagre nye Verden), H. G. Wells (Guderens Føde og hvordan den kom til Jorden, Tidsmaskinen, En moderne Utopia), Edward Bellamy (Looking Backward), Ernst Callenbalch (Ecotopia). Modstandere af utopier kaldes realister.

Utopi er fantasiens udkast til det perfekte samfund. Begrebet har haft udflydende grænser, siden det første gang blev lanceret af den engelske lord og senere katolske helgen Thomas More (1478-1535). Det skete i året 1516 i hans bog «De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula utopia Libellus Vere Aureus» (Den gyldne bog om statens mest fuldendte ordning og om den nye ø Utopia).

Selv om utopibegrebet har været mangetydigt, var Mores hensigt klar nok. Han ønskede at pirre sine læseres indlevelsesevne ved at indlægge et ordspil: Ordet utopi kommer af græsk topos: sted, region kombineret med forstavelsen ou: nej, ikke. Med en smule fantasi kan ou erstattes med eu, som har betydningsnuancer i retning af god, frugtbar, ideel. I forordet til bogen lader More da også øens hofpoet, den nye republik omtale som Eutopia - lyksalighedens land. Dermed fik utopibegrebet helt fra begyndelsen dobbelt betydning: Landet der ikke eksisterer og det perfekte land. Denne tvetydighed har fulgt begrebet siden.

En utopi repræsenterer enten en uigennemførlig forestilling om samfundets forbedring - jfr. Udtrykket «denne plan er helt utopisk» - eller en tilstand af absolut skønhed, harmoni og overflod. Et parallelbegreb - dystopi - repræsenterer utopiens modsætning: Det fuldkomne helvede, utopiens vrangbillede. Forfatteren Aldous Huxley (1894-1963) skrev fremtidsromanen «Fagre nye verden» (1932), som måske er det mest kendte eksempel på en dystopi i litteraturen. Huxley behandler i romanen et nærmest klassisk tema i fantasilitteraturens historie: Teknologisk kontrol bragt til det fuldkomne. I Huxleys dystopi er menneskenes materielle behov fuldt ud tilfredsstillet, men til gengæld er deres integritet, individualitet og skaberkraft afskaffet. Øen utopia, som Ambrosius Holbein i Basel forestillede sig den i 1518.

Utopia

Utopia 1. Varighed 8:34
Utopia 2. Varighed 6:24
Utopia 3. Varighed 4:27
Utopia 4. Varighed 4:01
Utopia 5. Varighed 5:05
Utopia 6. Varighed 4:54
Utopia 7. Varighed 7:10
Utopia 8. Varighed 5:52
Utopia 9. Varighed 3:54


Ocean
I dette musik album Ocean, vil jeg prøve at skabe rummelige lyde og forskellige natur stemninger, der skal give en følelse af uendeligt rum.


Ocean - 1. Varighed 3:19
Ocean - 2. Varighed 6:17
Ocean - 3. Varighed 9:33
Ocean - 4. Varighed 7:41
Ocean - 5. Varighed 6:27
Ocean - 6. Varighed 9:42
Ocean - 7. Varighed 9:03
Ocean - 8. Varighed 9:09
Ocean - 9. Varighed 9:34
Ocean - 10. Varighed 7:21
Ocean - 11. Varighed 6:50

OceanOcean

Mit ønske er at give lytteren en fornemmelse af afstand og nærvær med vægt på naturens egne lyde.

I dette musik album, har jeg indlagt diverse natur lyde, til at skabe en slags intensitet af rum og genkendelighed, f.k.s... lyden af en gøg som kukker m.m. til at skabe, en slags indre trance og ydere påkaldelse af noget fjernt... "Som når en shaman der påkalder tegn og kan tyde ud fra naturens ocean af lyde".

Håber med dette musik album, at lytteren igennem musikken, selv finder sit eget indre ocean og en fornemmelse af sammenhæng til naturens kæmpe ocean, der er på denne jord.

Musikken kan betragtes/ lyttes til, som var den en slags vejviser, introduktion til naturens ocean, Havets, skovens, dyrenes, vindens og universets ocean af lyde.

Lars Mikkes


Odyssé 3000


Musik

Denne musikserie / album handler om en fremtidsvision for år 3000. Jeg har ønsket at skabe musikken med dette in mente.

Odysse 3000 er inspireret af Stanley Kubricks film “2001”.

Musikken i dette album kan lyttes til, som var hver musik nummer mindre fragtmenter, taget ud af en større helheds form - en slags fragmentariske formeringer i en evig udvidelse, som tidløse rum, der i en konstant bevægelse, rejser ind i universet, ind i et aldrig ophørt rum ind i “Den tidløse væren“ = nuets kraft.

Jeg har ønsket at musikken skal give lytteren en fornemmelse af tidløse rum og med skiftende nummer af enten harmoni, kontra nummer med mere voldsomme energiske rytmer.

Mit endelig motiv for dette musikalbum, er at lytteren må blive beriget med en ny energi og få et visuelt, lyd oplevelse, på, at derude i det universelle rum og engang i fremtiden år 3000 stadig vil vente en verden af skønhed og magi.

Musikkens budskab, handler kort og godt om at have en positiv forestilling om at det gode stadig venter i fremtiden, trods at der stadig hersker ufred, krige og store naturødelæggelser på denne Jord.

Lars Mikkes


Odyssé 3000 - 1. Varighed 6:06
Odyssé 3000 - 2. Varighed 4:58
Odyssé 3000 - 3. Varighed 6:52
Odyssé 3000 - 4. Varighed 6:24
Odyssé 3000 - 5. Varighed 4:25
Odyssé 3000 - 6. Varighed 8:21
Odyssé 3000 - 7. Varighed 8:37
Odyssé 3000 - 8. Varighed 4:06
Odyssé 3000 - 9. Varighed 4:33
Odyssé 3000 - 10. Varighed 4:37
Odyssé 3000 - 11. Varighed 3:23
Odyssé 3000 - 12. Varighed 10:43
Odyssé 3000 - 13. Varighed 8:14
Odyssé 3000 - 14. Varighed 5:04


Sisyphus


Musik

Sisyphus = Sisyfos på dansk.

Jeg har navnegivet denne musik serie på Spansk, fordi jeg på det tidspunkt boede i Spanien og hvor jeg også afsluttede værket, desuden syntes jeg også at det lød bedre.

Dette album er mit første samlede musikværk, hvor jeg indirekte har ønsket at beskrive en slags indre konflikt i et menneske. Musikken er bygget op omkring denne menneskeskæbne, dette at livet til tider kan føles som var den en evig kontinuerlig gentagelse, for så at måtte starte forfra igen, som i den græske mytologi om Sisyfos.

Den græske mytologi om Sisyfos

Sisyfos er i græsk mytologi en helt og en tidligere konge af Korinth, søn af Aiolos og Enarete, og der var dømt til at han til evig tid skulle rulle en sten op ad en bjergside. Hver gang han er næsten ved toppen ruller stenen fra ham og ender ved bjergets fod. Han må så begynde forfra - et sisyfosarbejde.

Ligesom Odysseus er han symbol på snuhed, og takket være netop denne egenskab lykkedes det engang Sisyfos at fange Thanatos og lægge ham i lænker så ingen mere ville dø. Det er dog kendt i græsk mytologi, at ingen af de græske guder eller gudinder bryder sig om at blive modarbejdet, og at deres straffe er grusomme. Ares blev udsendt for at befri Thanatos, hvilket han gjorde med lethed. Sisyfos' straf blev at han til evig tid skulle være i Tartaros og udføre et hverv. Han skulle rulle en sten større end ham selv op ad et bjerg. Stenen er magisk og besidder evnen til at undslippe Sisyfos hver eneste gang den bliver rullet til toppen. Således vil Sisyfos aldrig blive fri.

Årsagen til at han idømtes denne straf var, at Zeus havde en hemmelig affære med Asopos' datter Aigina. Da Asopos ledte efter sin datter, skulle Sisyfos have røbet sagens sammenhæng for ham.SisyphusSisyphus 1. Varighed 1:28
Sisyphus 2. Varighed 5.00
Sisyphus 3. Varighed 3:01
Sisyphus 4. Varighed 2:41
Sisyphus 5. Varighed 2:05
Sisyphus 6. Varighed 5:00
Sisyphus 7. Varighed 4:22


KA


De to sjæle

Eksistensen efter døden placeres inden for den jordiske tilværelse, og følger den kosmiske rytme. Et menneske består af Ka og Ba.

Ka er ens jordiske krops dobbeltgænger, den vitale styrke der overlever en efter døden, og som kan tage bolig i mumien eller i en statue. Livet efter døden er for Ka er næsten det samme som da man var i live, dog er den lukket inde i en grav, og det er derfor meget vigtigt, at der ofrede mad, eller symboler derpå, af slægtningene, for at den kan overleve.

De gamle egyptere tror, at et menneske består af tre elementer: Krop, Ba og Ka. På samme måde som kroppen er Ba unik for den enkelte, men den er ikke en fysisk størrelse. Ba oversættes undertiden til "manifestering" og kan betragtes som summen af alle de ikke-fysiske egenskaber, der udgør et menneske, og som adskiller det enkelte menneske fra alle andre. Så en bedre fortolkning er måske personlighed eller karakter. Efter døden repræsenteres Ba ved en fugl, ofte med et menneskeligt hoved.

Herudover har hvert menneske en Ka, som er den livskraft, der er forskellen imellem, om et menneske er levende eller død. En fortolkning kan være, at den er menneskets ånd eller sjæl. Ka bliver skabt samtidig med det fysiske legeme. Det er det vædderhoved Gud, Khnum, der laver menneskets Ka på sit pottemagerhjul. Selv om Ka ikke er fysisk, bringer egypterne føde og andet til den afdøde persons grav som et offer til Ka.

Når et menneske dør, forlader både Ba og Ka kroppen. Dette sker under udførelse af det ritual, som benævnes "åbning af munden". Om dagen har Ba ophold i den person, den tilhører, dvs i personens mumie. Ofte får afdøde en lille statue med sig for det tilfælde, at mumien bliver ødelagt eller forsvinder. Målet er, at afdøde skal leve sammen med sin Ba og sin Ka i de dødes rige. Men da kroppen jo er indsvøbt i lærred, må Ba ofte hjælpe Ka med at finde den rigtige krop. For at gøre det nemmere for Ka males ofte et billede af afdøde på sarkofagens låg.

I de dødes rige er det Ka'erne, der skal udføre arbejdet, rense kanaler, vande markerne, pløje, så, høste og tærske. For at lade den afdødes Ka slippe for dette hårde arbejde anbragte man ofte et antal såkaldte ushabti-figurer i graven. En ushabi er en lille mumieformet arbejder. Hvis familien havde råd anbragte man én figur for hver dag i året samt et passende antal formænd.KAIntro.  Varighed 4:06
KA 1. Varighed 1:36
KA 2. Varighed 6:32
KA 3. Varighed 2:58
KA 4. Varighed 5:22
KA 5. Varighed 3:37
KA 6. Varighed 4:33
KA 7. Varighed 4:47
KA 8. Varighed 3:38
KA 9. Varighed 5:13
KA 10. Varighed 6:52
KA 11. Varighed 3:50
KA 12. Varighed 5:46
KA 13. Varighed 6:50
KA 14. Varighed 4:25
KA 15. Varighed 4:43


Tasaki


Musik-serie

Denne nye musik serie har jeg kaldt for et så mærkeligt navn som ”Tasaki”. Navnet eksister ikke i virkeligheden og har ikke nogen relationer til noget genkendeligt. Hvorfor jeg har navngivet musik serien til Tasaki ? er at jeg ikke ønsker at musikken skal kunne fortolkes og sættes i system.

Jeg vil at denne musik serie skal være udefinerlig og overskridende i sit udtryk og derfor ikke kan sættes i relation til noget genkendeligt.

Musikken er lavet som en slags rejse, en ekspedition ud af tid og rum. Har forholdt mig eksperimenterende og undersøgende igennem hele musikken. Serien Tasaki skal forstås som en slags rejse, ud i himmelrummet og lige såvel ind i sjælens, bevidsthedens univers.

Tasaki kan i sit udtryk, høres og sanses som var den en uendelig lang abstraktion af billeder på tværs af tid og sted. Underliggende foregår der en transformation af følelser og visioner igennem hele musikken, dette har jeg forholdt mig åbent og undersøgende til, uden en fastlåst religiøs tilhørsforhold eller dogme.

Budskabet i musikken? er mit endelige ønske, at lytteren selv finder sine indre billeder og igennem musikken, selv finder en tråd, fortælling, vision. Jeg har selv haft min underliggende fortælling med denne musikalske odyssé. Endeligt kan denne Tasaki serie også ses, som var den en filmisk rejse, i form af lyd og stemninger, dog uden en konkret spillefilm at understøtte sig til.Tasaki

Tasaki 1.   Varighed 4:23
Tasaki 2.   Varighed 7:55
Tasaki 3.   Varighed 5:16
Tasaki 4.   Varighed 4:44
Tasaki 5.   Varighed 8:13
Tasaki 6.   Varighed 3:23
Tasaki 7.   Varighed 6:44
Tasaki 8.   Varighed 4:37
Tasaki 9.   Varighed 7:39
Tasaki 10. Varighed 5:09
Tasaki 11. Varighed 5:05
Tasaki 12. Varighed 2:20
Tasaki 13. Varighed 3:52
Tasaki 14. Varighed 3:44

Komponeret, indspillet og mikset af Lars Mikkes


Musik anvendt andre steder


Winter Apples


Yellow Voyage


Winter Apple

Video: Mads Dam. Musik: Lars Mikkes


Silhouette


Shadow experiment


Silhouette

Video by Mads Dam. Music by Lars Mikkes

Street Corner


Street Video 1


Street Corner

Video by Mads Dam. Music by Lars Mikkes


Wandering 1


Wondering


Wondering

Video by Mads Dam. Music by Lars Mikkes


Multitudes


North West Light Show


Multitudes

Video by Mads Dam. Music by Lars Mikkes


Shades


Gray waves


Shades - Silver Cycles

Video by Mads Dam. Music by Lars Mikkes