Introduktion til Solaris

Jeg stiftede første gang bekendtskab til Solaris i 1986 fortolket i filmen af Andrej Tarkovski. Den har siden med forskellige mellemrum betydet en masse for mig og min kunst. Jeg har indirekte brugt dens kildemateriale i såvel maleriet, grafikken, poesien, digte og foto m.m.

Jeg betragter filmen, bogens grundstof ud fra dens fortolkninger om hvad tiden og åndens frihedsbegreber er i forhold til materialisme, dogmer, videnskaben, dette at transformere det universelle og ånden, det mystiske ind i en menneskelig/jordisk forståelse med det universelle og ånden beskrevet ud fra en anden planet...

At se denne jord som værende en fremmed lige såvel, men i filmen / bogen gjort til en abstrakt substans, noget fjernt, ude i rummet, altså en fantasiplanet kaldet Solaris som i dette tilfælde med filmen og bogen.

Solaris havet: Jeg ser det som et slags sindbillede af menneskets tanker, bevidsthed, havets modtagelighed for at forme ens drømme, at dette lige såvel kan ske på denne jordiske planet. Jorden er også modtagelig på samme vis som Solaris.

Jeg har bestræbt mig på at overføre disse budskaber og sanseindtryk der måtte komme til mig igennem mit projekt med Solaris og bevidst videre give dem i ansvarlig og kunstnerisk høj kvalitet. Fri for dogmatiske og videnskabelige grænser.

Mit nuværende stadie er at rejsen fortsætter, endnu er i sin vorden. Derfor indsamler jeg stadig informationer og materiale. Derfor har og er det heller ikke min hensigt at nå frem til et endeligt resultat af dette Solaris projekt.

Det skal ses i lyset af, at det er rejsen, odysséen, dens proces at tingenes sandhed skal stå sin prøve. Dette projekt er en udleder og vejviser til andre mulige verdener, i åndelige og universelle metaforer. De kunstneriske udfoldelser jeg måtte gå igennem, skal indirekte bæres af dets genskær fra dette perspektiv.

Bevidst vil jeg bruge det tidløse udtryk, så at tid og indprægning ikke skygger for at nå et højere bevidstheds lag igennem mine handlinger.

Lars Mikkes, 2005