Sår


Ny installation

Sår

Udsnit af skulpturen »The Wounded husband and wife«

Lars Mikkes udstiller skulpturer, malerier, objekter og installationer
19. august - 30. september i Aarup Industrien. Se mere...

I N S T A L L A T I O NSår

Noumenon
Noumenon

Noumenon betyder at erkende, tænke. Platon skelner mellem en erkendelse i fænomernes verden, der erfares igennem sansernes og Noumenon der kun kan erfares af fornuften, den direkte anskuelse af tingens væsen.

Fænomenerne er ifølge Platon kun en afglans af virkeligheden mens Noumenon er den egentlige virkelighed. If. Kant er mennesket pga. sin endelighed* kun i stand til at anskue fænomenerne, der optræder som genstande* for hvor sanse-erfaring. Derfor kender vi heller ikke tingen. Som den er i *sig selv, men kun som tilsynekomst. Et uendeligt væsen vil derimod være i stand til at have en fornuftmæssig (intellektuel) anskuelse af den egentlige, fornuftige virkelighed = Noumenon = tingen i sig selv (ty. das Ding an sich), herunder er Gud, frihed og udødelighed. Mennesket kan ikke erkende dette n., men kan som praktisk handlende i ansvar over for moralen komme i kontakt dermed.

Indgangsparti til Noumenon-installations udstilling fra Hollufgård, Danmark 2003 Noumenon skulptur objekt fra udstilling, Hollufgård 2003 Fragment udsnit af Noumenon skulptur. 2003 Skulptur/Objekt: Noumenon stenen - Blandet materiale: sten, stål, glas. 100 x 55 x 65 cm  2003 Sten og ledning ført ud i naturen fra Noumenon objekt, Hollufgård 2003
Noumenon