Yxo


Grafik
Denne grafiske samling kan ses (eller mere sanses) som en slags tidsforvandlingsrejse, der skal bringe beskueren igennem forskellige tidsaldre. Jeg bruger bevidst efterligninger af gamle mestres værker som underfortolkninger og indramning til at fremkalde bestemte tidsperioder. Derigennem er tiden billedsprogets indre skelet i hele seriens forløb. Således får seriens billeder sit helt eget udtryk - tidszone om man vil - ønsket om at billedet kommer i direkte berøring med fortidens åndelige og kulturelle epoker.

Billederne er også et forsøg på at sprænge fortid og nutid, så at sige "nulstille tiden". Mit bevidste ønske med serien er, at bevægelsen skulle være nærmest tidløs. Derfor også seriens mange stilbrud, i såvel abstrakte former og naturalistiske udtryk.

Titlen Yxo! Titlen er i sit nærmest mystiske og gådefulde navn! uden referencer og genkendeligheder. Et ukendt navn! - der ikke giver nogen mening i sig selv, men netop derfor. Navnet skabes ud af billedernes spektrum - så at sige. Billederne skaber ordet og giver ordet dets egen identitet.

Yxo kunne f. eks være en fremmed planet eller en nyopdaget sjælstilstand eller måske en nyfødt guddom osv. Ordet Yxo er frit og svævende, netop som jeg har ønsket at hele serien skulle være.

Koder? Jeg har bevidst i mange af billederne indlagt små hemmelige koder, til at kunne åbne sig mere og mere ind i billedet. Disse koder bliver til et underliggende puslespil, der vil få hele serien til at gå op i en større helhed, når disse er samlet. "Dog skal det slås fast!" - Det er ikke nødvendigvis vigtigt for at kunne forstå billederne enkeltvis, eller serien samlet.

Egentlig skal der heller ikke være en slags forståelse for serien. At forstå denne serie billeder består mere i at sanse dem, uden nogen form for konkret forståelse. (Sansningen af Yxo serien - er selve forståelsens nøgle og dets intellektuelle omdrejningspunkt...)

Oprindelig havde jeg valgt at serien skulle hedde (Oxy) et stærkt ord, med reference til oxygen, en betegnelse for atomstof. Senere syntes jeg snarere at ordet sugede kraften væk fra selve indholdet i billederne. Jeg valgte at fjerne det og dog bevare ordets gådefuldhed. Jeg omskrev det bagvendt og et nyt ord opstod, mere frit i sit udtryk.

Lars Mikkes

YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO YXO

YXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXOYXO