Immigrants

Immigrants


GrafikImmigrants (1-4). 28 x 40 cm.
Radering, ætsning på Zekall papir. 2006
Se mere...Ocean

Ocean


GrafikOcean (1-12). 42 x 62 cm.
Trykt på Hannemuhle 300 gr. 2006.
Se mere...Yxo


GrafikDenne grafiske samling kan ses (eller mere sanses) som en slags tidsforvandlingsrejse, der skal bringe beskueren igennem forskellige tidsaldre.

Jeg bruger bevidst efterligninger af gamle mestres værker som underfortolkninger og indramning til at fremkalde bestemte tidsperioder.

Derigennem er tiden billedsprogets indre skelet i hele seriens forløb. Således får seriens billeder sit helt eget udtryk - tidszone om man vil - ønsket om at billedet kommer i direkte berøring med fortidens åndelige og kulturelle epoker.

Billederne er også et forsøg på at sprænge fortid og nutid, så at sige "nulstille tiden". Mit bevidste ønske med serien er, at bevægelsen skulle være nærmest tidløs. Derfor også seriens mange stilbrud, i såvel abstrakte former og naturalistiske udtryk.

Titlen Yxo! Titlen er i sit nærmest mystiske og gådefulde navn! uden referencer og genkendeligheder. Et ukendt navn! - der ikke giver nogen mening i sig selv, men netop derfor. Navnet skabes ud af billedernes spektrum - så at sige. Billederne skaber ordet og giver ordet dets egen identitet.

Yxo kunne f. eks være en fremmed planet eller en nyopdaget sjælstilstand eller måske en nyfødt guddom osv. Ordet Yxo er frit og svævende, netop som jeg har ønsket at hele serien skulle være.

Læs mere...
G R A F I KImmigrants

Ocean

Yxo

Mellem hav og tanke

Billeder på papir
Mellem hav og tanke


Koldnålsradering på papir

Mellem hav og tanke

Læs og se mere...


Billeder på papir


Berliner billeder

Berliner billede nr 14

Hele serien handler om billedets umiddelbarhed i farvens væsen og form.
Billederne er indirekte forlængelse af Solaris og billederne kaldet observationer over landskab,
en direkte forlængelse af Solaris serien "Odysse til Solaris".
Læs og se mere...